Lezingen

HOE WORDEN WE BEWUST BEWUST?

Het mysterie is niet in woorden uit te drukken,
maar er moet wel over gesproken worden.
Grote kans dat je dan zelf sprakeloos wordt.

Alle wijzen die in de geschiedenis hebben gesproken over het menselijk bestaan, praatten over het bewustzijn. Elk vanuit hun eigen culturele achtergrond. Vaak blijkt het moeilijk om de essentie van hun boodschappen toegankelijk te maken voor mensen met een andere achtergrond, of mensen die leven in een totaal ander tijdsgewricht, of in een andere sociaal culturele omgeving. Taal blijkt een bijzondere grote barrière om elkaar waarachtig te kunnen begrijpen.

Een vertaalslag die ons duidelijkheid verschaft zou een belangrijke stap beteken in het proces van menselijke groei, mentale en spirituele ontwikkeling. Gelukkig zijn er in de wereld tegenwoordig zoveel ontwikkelingen gaande dat we een veel duidelijke beeld hebben ontwikkeld van de wijze waarop die vertaalslag gemaakt kan worden. De kern daarvan is: Hoe kan ik de boodschap van een tekst zo gebruiken dat het een ervaring wordt.

In de lezing “Hoe worden we bewust bewust” gaat Prasadam in op deze kwestie en geeft ons aanwijzingen hoe theorie tot praktijk kan worden. Hierbij introduceert hij het woord “Ken-bewustzijn” dat de overstap van kennen naar weten een stuk inzichtelijker maakt.

Deze lezing wordt georganiseerd door Corry van Vliet, Mindfulness Trainer en gegeven door Prasadam Schmitz meditatieleraar van de "BreinRitme Methode".

De lezing wordt gehouden op Zaterdagmiddag 27 februari van 14.00 - 16.30 uur deur open vanaf 13.30 uur

Aanmelden voor woensdag 24 februari.

Locatie "Annatheater"
Floreffestraat 21 a 5705 AR Helmond
Kosten € 10,00
Voor informatie en aanmelden kun je terecht
bij Corry van Vliet
0492-366852 of per E-mail
info@praktijkcorryvanvliet.nl